SKYDDAS FRÅN MOLN TILL MARK MED LPI GROUP

LPI GroupTest- och underhållsingenjörer utför kontroller över hela Irland för att hålla dina medarbetare, byggnader och tillgångar säkra. Vi arbetar med komplexa kunder i olika branscher, bland annat:

Datacenter | Farmaceutiska produkter | Primärvård | Allmänna sjukhus | Kulturarv | Landsting | Skolor | Universitet

Prata med vårt underhållsteam idag