• Surge Protection Devices icon
LPI Group Överspänningsskydd Symbol

Överspänningsskydd

LPI Groups system för överspänningsskydd är utformade för att skydda elektrisk utrustning från spänningstoppar. Varje överspänningsskydd övervakar kontinuerligt spänningen hos inkommande matning, och när överspänning upptäcks, låses den inkommande ledningen och överspänningen avleds för att säkerställa kontinuerlig drift.

LPI Group installerar överspänningsskydd mellan matningen av inkommande ström och den utrustning som ska skyddas. Överspänningsskydd bör installeras på alla över- och underordnade fördelningscentraler i ett datacenter.

  • Anordningar av typ 1 ska installeras på alla moderkort och elektriska funktioner, såsom lampor och elektriska grindar.
  • Överspänningsanordningar av typ 2 ska installeras på alla interna kretskort och livsviktig utrustning, såsom hisschakt och brandlarmspaneler.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utföra, leverera, installera och driftsätta våra system för överspänningsskydd enligt den europeiska åskskyddsstandarden EN 62305. Alla våra överspänningsskydd kommer direkt från ledande tillverkare för att säkerställa en kostnadseffektiv och tekniskt högkvalitativ lösning för våra kunder.

LPI Group Överspänningsskyddsdiagram

Fördelar med systemet

Överspänningsskydd ger en rad viktiga fördelar för fullständigt skydd av byggnadshöljen mot elektriska stötar:

Skydd av elektrisk utrustning

Minskade stilleståndstider för byggnader

Garanterad datasäkerhet

Kontakta en av våra experter på överspänningsskydd idag!

© copyright - LPI