Konsultation

På LPI Grouparbetar våra tekniska konsulter nära våra kunder för att ta fram ett lämpligt högpresterande åskskyddssystem som ger optimalt åskskydd för deras byggnader och infrastruktur. Från den första idén till projektets slutförande erbjuder vi professionell rådgivning för att säkerställa att systemet helt och hållet uppfyller kraven i koden för efterlevnadsstandarder och en skräddarsydd lösning för ditt projekt.

LPI Groups konsultation omfattar:

  • Utfärdande av ett tekniskt förslag i det första skedet av ett projekt.
  • Granskar och kommenterar befintlig teknisk dokumentation, konstruktioner och ritningar.
  • Testning av markresistivitet, undersökning av jordning, bedömning av risker för blixtnedslag och funktionsanalys
  • Rekommendationer och kostnadsberäkningar för skyddssystem
  • Fastställa skräddarsydda kundlösningar baserat på tillhandahållen dokumentation.