Konsultation

Inom LPI Group har våra tekniska konsulter ett nära samarbete med våra kunder för att ta fram ett passande högeffektivt åskskyddssystem som ger optimalt åskskydd till aktuell byggnad och infrastruktur. Från det ursprungliga konceptet till projektavslut erbjuder vi professionell rådgivning för att säkerställa att systemet fullständigt uppfyller kraven enligt gällande standarder, samtidigt som vi ger kundnöjdhet varje steg på vägen!

LPI Groups konsultation omfattar:

  • Granskning av befintliga utföranden och ritningar
  • Testning av markresistivitet, undersökning av jordning, bedömning av risker för blixtnedslag och funktionsanalys
  • Undersökningar på plats och diskussioner med ansvarig personal
  • Rekommendationer och kostnadsberäkningar för skyddssystem