inuti ett serverrum i ett datacenter

Projektet Wildcat (Danmark)

Plats: Viborg, Danmark
Systemstandard: EN 62305 och EN 50522
Kund: Suir Engineering
Projektets omfattning: utförande, leverans, installation och driftsättning av ett
jordnät för transformatorstationer