Plats: Burgwedel, Tyskland
Kund: Jones Engineering/Sisk
Omfattning: För att fastställa åskskyddssystemets tillstånd gjordes en undersökning på plats av luftanslutet nät på taknivå och en provning av spänningsfall utfördes på alla jordpositioner på marknivå.