Digital render of Interxion Par 8 Data Centre, Paris, France

Datacenter, Frankrike

Plats: Paris, Frankrike
Systemstandard: EN 62305
Kund: Mercury Engineering
Tidsperiod: 3 månaders kontrakt

Om projektet:

LPI Group är glada över att kunna berätta om vårt möte med Mercury för att leverera installationen och driftsättningen av det isolerade åskskyddssystemet på Interxions flaggskepp PAR8 Data Centre i Paris, Frankrike.

Som det första datacentret i Interxion: A Digital Realty Companys nya digitala park, erbjuder PAR8 9 600 m² IT-utrustat utrymme och 19 MW tillgänglig kundkraft, vilket möjliggör konfigurationer med hög densitet. Därför är vår leverans av ett högpresterande åskskyddssystem avgörande för att säkerställa ett fullständigt skydd för den verksamhetskritiska anläggningen mot de skadliga förluster som ett åsknedslag kan medföra.

I nära samarbete med Mercury Engineering & Kirby Group som huvudentreprenör kommer LPI Group att fortsätta installera och driftsätta ett isolerat åskskyddssystemet på anläggningen under en tremånadersperiod, vilket säkerställer att systemet levereras till högsta kvalitet och efterlever gällande standarder.