Medlemmar från utrikesdepartementet, ambassadör Jones och Enterprise Ireland Nordics med Paudi Reidy och Shane Rohan

Ambassadör Jones besöker LPI Sverigekontor

Irlands ambassadör i Sverige, Barbara Jones, tillträdde nyligen sin tjänst i Stockholm. En första prioritet för ambassadör Jones var att bilda en delegation som skulle besöka irländska företag som bidrar väsentligt till infrastrukturen...
LPI Blixtskyddstekniker får utmärkelsen månadens underleverantör av Kirby Team på plats i Gavle, Sverige

LPI Group Vinn månadens underleverantör på Gavle Data Center

LPI GroupEuropas ledande specialister på jord-, åsk- och överspänningsskydd har utsetts till månadens underleverantör av Kirby Group Engineering på ett uppdragskritiskt Hyperscale-datacenter i Gävle (GVX22). Detta är...
Spotlight på en medarbetare, Mohammad Loni, teknisk ingenjör.

Mohammad Loni Teknisk designingenjör

Mohammad Loni är medlem i teamet för teknisk design här på LPI Group. Mohammad Loni spelar en ledande roll i utformningen av våra nyckelfärdiga lösningar för jordnings-, åsk- och överspänningsskydd för våra globala och mångsidiga kunder. I...
Logotyperna ISO 9001, 45001 och 14001 visas mot en bakgrund på LPI .

LPI Group Uppnår ISO-certifiering

LPI Group har glädjen att meddela att vi har omcertifierats enligt ISO 9001 Quality Management Systems och har erhållit ISO 45001 Health and Safety och ISO 14001 Environmental ackreditering. ISO-certifieringen omfattar hela koncernen...
LPI Group går med i den svenska branschorganisationen för datacenter

LPI Group Går med i den svenska branschorganisationen för datacenter

LPI Group är mycket glada över att meddela att vi är medlemmar i Swedish Data centre Industry Association (SDIA) och att vi går med som Business Members. Medlemskapet i SDIA sammanfaller med LPI Group tilldelats två nya projekt i Gävle, där vi också...
I samtal med Alan Doyle, affärsutvecklingschef på LPI Group

Alan Doyle i samtal med Enterprise Ireland Nordics

Nyligen träffade vår Business Development Manager, Alan Doyle, Karin Angus och Ioanna Sidiropoulou för att diskutera våra framgångar i Norden hittills. Alan diskuterar våra erfarenheter av att arbeta med datacenterprojekt, hur fokus på hållbarhet...
Tåg på en järnvägslinje

Jordning och potentialutjämning för järnvägssystem

All-Island Strategic Rail Review (AISRR) har beställts gemensamt av Department of Transport i Irland och Department for Infrastructure i Nordirland. När den är klar kommer den att ligga till grund för utvecklingen av en nationell...
PV-solpaneler placerade på ett fält

Krav på jordning för solcellsparker

Det finns nu 371 MW solcellsparker som är anslutna till elnätet och 2 000 hektar är täckta av paneler som fångar upp förnybar solenergi och exporterar den till elnätet. Enligt Irish Solar Energy Associations rapport "Scale of Solar...
Vindkraftverkspark

Blixtnedslags effekter på vindkraftverk

Det finns knappt 400 vindkraftverk i Irland. År 2030 kommer 80% av Irlands el att genereras av förnybara energikällor och landbaserad vindkraft kommer att vara den största bidragsgivaren av dessa 80%. Det uppskattas att Irland behöver cirka 5 000 M/W...

Provning och underhåll av åskskyddssystem

I en värld där tekniken spelar en viktig roll i den dagliga driften av våra anläggningar är behovet av tillförlitliga, motståndskraftiga och säkra elsystem av största vikt. Blixtnedslag utgör ett allvarligt hot mot infrastrukturen,...
Medlemmar från utrikesdepartementet, ambassadör Jones och Enterprise Ireland Nordics med Paudi Reidy och Shane Rohan
Spotlight på en medarbetare, Mohammad Loni, teknisk ingenjör.
Logotyperna ISO 9001, 45001 och 14001 visas mot en bakgrund på LPI .
I samtal med Alan Doyle, affärsutvecklingschef på LPI Group
PV-solpaneler placerade på ett fält
Vindkraftverkspark