Alan Doyle tar emot DCs for Bees-pris från värd i Irland

LPI Group stolt stödjare av Host in Ireland, An Industry of Substance's 1000 Orchards in the Community Initiative.

Initiativet 1000 fruktträdgårdar i samhället stöder den biologiska mångfalden i miljön och förespråkar att man ska vända nedgången för Irlands pollinatörer.

Med den nuvarande nedgångstakten förväntas vi förlora 90 procent av våra humlor fram till 2050. År 2020 hade de minskat med 24 procent jämfört med föregående år. Av de 99 biarterna i Irland är nästan en tredjedel utrotningshotade.

Bina ger många fördelar till samhället. Både bin och fjärilar är indikatorer på den allmänna hälsan hos de 11 400 insekter som inte bara påverkar pollineringen utan även skadedjursbekämpning och nedbrytning.

Fruktträdgårdar är viktiga livsmiljöer eftersom de stöder bin genom att förse dem med en välbehövlig födokälla och förser samhällen med en samlingspunkt som gör att de kan knyta an till miljön.

LPI Teodora Dimova, finansdirektör vid LPI Groupoch Alan Doyle, affärsutvecklingschef på LPI Group tillsammans med teamet från Host in Ireland.

Du kan läsa mer om detta fantastiska initiativ på www.orchards.ie.

.