LPI Group, Europas ledande entreprenörsföretag som specialiserar sig på högpresterande åskskyddssystem, jordningssystem och överspänningsskydd, tillkännagav idag sitt engagemang på den svenska marknaden genom att etablera ett nytt kontor i Gävle, som ett resultat av den fortsatta tillväxten i Sverige och på andra marknader i Norden.

Den expansion som LPI meddelar återspeglar den stora efterfrågan på irländska högteknologiska byggtjänster i Sverige och övriga Norden.

Enligt Enterprise Ireland, Irlands handels- och innovationsbyrå, är mer än femtio irländska högteknologiska byggföretag verksamma i Norden, varav fyrtio enbart i Sverige. I Norden byggs ett stort antal verksamhetskritiska anläggningar, och irländska företag har varit huvudentreprenörer, konstruktörer, byggare och inredningsentreprenörer för alla hyperskaliga datacenterprojekt i regionen.

Öppnandet av LPI Groupkontoret i den svenska staden Gävle visar företagets engagemang för ytterligare expansion i Norden. LPIFöretagets etablerade meriter och kompetens inom sektorn för uppdragskritiska datacenter genom att leverera sina lösningar under hela konstruktions-, planerings-, byggnads- och driftsfasen av datacenterbyggandet har befäst dess rykte när det gäller leverans av moln-till-mark-skydd i hela Europa. Följaktligen kommer den nya verksamheten i Sverige snabbt att bli det unga företagets andra europeiska huvudkontor.

Sedan 2013 har företagets intäkter ökat från 320 000 euro 2014 till 4 miljoner euro 2019 och förväntas rapportera cirka 15,5 miljoner euro, och den här trenden förväntas fortsätta framöver. LPI har uppnått en betydande expansion inom datacenterbranschen och har byggt hyperskaliga datacenter för ett antal marknadsledande kunder. I och med lanseringen av den nya lokaliseringen kommer LPI att ha ökat antalet anställda från 150 personer, inklusive de från Gävleområdet, med avsikt att fördubbla detta antal fram till 2027.

Många av de affärskritiska datacenter som LPI nu arbetar med finns i Norden och särskilt i Gävleregionen, vilket var en avgörande faktor när man valde denna plats för företagets andra huvudkontor och ett lager för att minska koldioxidavtrycket från materialtransporter.

 

Paudi Reidy, VD och grundare av LPI Group, tackade sitt team: "Att vi har uppnått denna milstolpe i LPI:s historia beror på vårt teams hängivenhet, engagemang och hårda arbete. Vi räknar med att bygga vidare på vår tillväxt och våra kontakter i Sverige under många år framöver eftersom Sverige snabbt har visat sig vara en idealisk plats för oss. Jag vill tacka lokalsamhället och Enterprise Ireland, särskilt Karin Angus, för deras hjälp med att etablera vår verksamhet i området.

John Kinsella, medgrundare och verkställande direktör för LPI Group, säger: "Den officiella invigningen är ytterligare en höjdpunkt i vårt företags fortsatta framgång. Under de senaste åren har företaget expanderat enormt på Irland och i andra länder. Vi har en solid närvaro på den svenska marknaden, vilket är något som vi alla är väldigt glada över. Att engagera sig i lokala företag och anställda och att minska vårt koldioxidavtryck i hela Europa är viktiga delar av vår affärsplan, och därför var Gävle en idealisk plats för oss. Tillgång till sjöfartsvägar i hela Europa hjälpte oss att förbättra vår logistik och minska vårt koldioxidavtryck genom att använda sjötransportvägar.

Enterprise Irlands kontor i Sverige främjar irländska företags expansion i Norden. Cirka 360 kunder från Enterprise Ireland är verksamma på den svenska marknaden. Under 2021 ökade Enterprise Irlands kunders export till Norden med 31 procent till 1,24 miljarder euro. Detta berodde till stor del på den kontinuerliga ökningen av efterfrågan på irländska högteknologiska ingenjörs- och byggtjänster.

Karin Angus, Global Lead for Data Centres på Enterprise Ireland, kommenterade dagens tillkännagivande på följande sätt: "De tillkännagivanden som gjorts av LPI Group är mycket uppskattade. Deras uttalande i dag visar deras kontinuerliga engagemang för att utöka sin verksamhet och leverera till svenska kunder. LPI har snabbt vuxit till att bli en betydande aktör inom datacentersektorn i Sverige och Norden."

 

Austin Gormley, Irlands ambassadör i Sverige , närvarade vid invigningen av LPI:s nya huvudkontor och kommenterade: "Jag välkomnar varmt etableringen av LPI -kontoret i Gävle, vilket återspeglar koncernens framgång i Sverige och deras långsiktiga engagemang på marknaden. Drivkraften för hållbarhet och engagemanget för att förankra sig i den lokala leveranskedjan och samhället är anmärkningsvärt. Expansionen av irländska företag som LPI , som är verksamma inom den högteknologiska byggsektorn här, ligger helt i linje med ambitionerna i regeringens nordiska strategi".

.