• Electrical Earthing Systems icon
LPI Group Symbol för jordningssystem

Power Earthing Systems

LPI Groups jordningssystem spelar en avgörande roll för att på ett säkert sätt leda strömmar till jord och förhindra driftstopp och utrustningsfel i händelse av ett blixtnedslag. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utforma, leverera, installera och driftsätta våra jordningssystem genom att integrera nationellt och internationellt erkända utföranden som EN 62305, EN 50522 och BS 7430.

Våra jordningsspecialister har ett antal kritiska förfaranden för allt från förinstallationer till driftsättning för att säkerställa högsta standard på leveransen av vårt innovativa jordningssystem. Vårt engagemang och vår målmedvetenhet för hälsa och säkerhet är oöverträffade i hela byggbranschen och garanterar genomgående säkerheten för projektpersonal och allmänheten.

Vanliga jordningstekniker:

  • Jordelektroder av koppar
  • Jordningsmattor med koppargaller
  • Ringband av koppar
  • Jordförbättringsmedel
  • Djupa borrhål
  • Jordning under stationen

Vår process

Vårt team av expertkonsulter och tekniker har ett nära samarbete med ingenjörer, arkitekter, huvudentreprenörer och projektledare för att säkerställa ett systematiskt och metodiskt tillvägagångssätt i alla skeden av ett projekt, från inledande koncept till slutleverans.

Vår process för installation av ett elektriskt jordningssystem är följande:

Komponenter i ett jordningssystem

I alla elektriska jordningssystem ingår tre viktiga komponenter i uppbyggnaden enligt nedan. Det är viktigt att jordningssystemen är korrekt utförda och installerade av specialiserade ingenjörer med teknisk expertis, certifieringar och kunskap för att installera dem enligt erkända branschstandarder för att kunna skydda hela ditt byggnadshölje.

LPI Earthing System drawing showing the layout of the earthing system

1

Testpunkt

Ofta en bimetallisk kontakt som skiljer åskskyddssystemet av aluminium från jordningssystemet av koppar. Denna punkt kan också användas för att koppla bort åskskyddssystemet från jordningssystemet vid testning.

 

2

Inspektionskammare

Omfattar jordelektroden och ofta en jordstång. Även här kan jordnings- och åskskyddssystemet kopplas bort och det är den punkt där åskskyddssystemet och jordningssystemet är sammankopplade.

 

3

Jordelektrod

Kallas även jordningsanordning av typ A och avleder säkert en blixtström till jord genom en 2,4 m lång jordstång.

 

4

Ringledare

Löper runt byggnaden och sammankopplar nedledarna via inspektionskammaren. Består vanligtvis av oisolerad kopparkabel som grävts ner minst 600 mm.

 

Fördelar med systemet

Jordningssystem ger en rad viktiga fördelar för fullständigt skydd av byggnadshöljen mot starkström:

Heltäckande byggnadsskydd

Skydd av elektrisk utrustning

Personligt skydd

Förebyggande av brand

Kontakta en av våra jordningsspecialister!

© copyright - LPI